PRACOWNIA OCHRONY ŚRODOWISKA

Badania i pomiary
w środowisku pracy

Czytaj więcej

Analiza próbek

Czytaj więcej

Ponad 30 lat doświadczenia

Czytaj więcej

O Pracowni

Wykonujemy badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, badania czystości powietrza w pomieszczeniach, pomiary emisji hałasu oraz analizę powierzonych próbek.
 
Potwierdzeniem naszych kompetencji jest Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 481.
 
 
Pracownia Ochrony Środowiska ma ugruntowaną pozycję na rynku. Działa od ponad 30 lat. Posiada własne laboratorium badawcze oraz wysokiej klasy wyposażenie do wykonywania badań i pomiarów.
Badania wykonywane są przez kompetentnych, wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów.
Laboratorium deklaruje zachowanie poufności w odniesieniu do wszystkich informacji uzyskanych lub wytworzonych podczas realizacji działalności laboratoryjnej.
 

Współpraca:

Copyright 2018 Techno-Service Polityka Prywatności