PRACOWNIA OCHRONY ŚRODOWISKA

Badania i pomiary
w środowisku pracy

Czytaj więcej

Analiza próbek

Czytaj więcej

Ponad 30 lat doświadczenia

Czytaj więcej

Badania w środowisku ogólnym

Wykonujemy badania w środowisku ogólnym w zakresie: emisji hałasu
od instalacji przemysłowych i od jednostek pływających z napędem mechanicznym (np. motorówki, skutery wodne, statki)
oraz włókien respirabilnych azbestu.
 
 • Czy wiesz, że pył azbestowy może być przyczyną chorób układu oddechowego: pylicy azbestowej (azbestozy), łagodnych zmian opłucnowych, raka płuc i międzybłoniaków. Wymienione schorzenia występują u osób zawodowo narażonych na duże dawki pyłu azbestowego, ale również u osób narażonych pozazawodowo,
  np. przebywających / zamieszkujących obszary silnie zanieczyszczone pyłami azbestowymi
 • Czy wiesz, że wdychane przez człowieka do płuc respirabilne włókna
  nie mogą być wydalone z organizmu. Zainicjowany proces rozwoju choroby powodowanej podrażnieniem mechanicznym tkanki płucnej, objawiający się często astmą i uporczywym kaszlem, trwa bardzo długo, średnio 20 lat
 

Aktualności

 • Pracownia wykonuje badania niezbędne do uzyskania dofinansowania z ZUS na poprawę warunków pracy w przedsiębiorstwach.

  Czytaj więcej
 • Wykonujemy badania frakcji respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarcu i krystobalitu) w powietrzu metodą spektrometrii w podczerwieni (FT-IR).

  Czytaj więcej

Współpraca:

Copyright 2018 Techno-Service Polityka Prywatności